Del 3. Ressurser for verneombudet

3.1. Kurs og opplæring

Alle verneombud og varaer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta vervet på en forsvarlig måte. Verneombud oppfordres til å videreutvikle sin kompetanse og søke finansiering til dette.

Grunnkurs: Arbeidsmiljøloven setter som minstekrav til opplæring grunnkurs i HMS med omfang minimum 40 timer. Alle verneombud ved UiB tilbys dette kurset i starten av sin funksjonsperiode. Er du verneombud i flere perioder, kan det være lurt å ta kurset på nytt etter noen år.  Du må holde deg oppdatert på endringer i lov og forskrift, og i retningslinjer og prosedyrer ved UiB. Slik oppdatering og kompetanseheving får du på nettverksmøter, i verneombudssamlinger og i egne oppfølgings- og påbyggingskurs.

Andre HMS-kurs ved UiB: Universitetet tilbyr en rekke kurs om ulike tema som blir annonsert på HMS-portalen. Dette er laboratoriekurs, kurs i avfallshåndtering, bruk av ECO-online, eksponeringsregisteret, førstehjelpskurs, brannvernkurs, opplæring om håndtering av vold og trusler, mm. HMS-opplæring annonseres på HMS-portalen HMS-portalen

Kompetanseheving og nettverk i regi av vernetjenesten:

  • Nettverksmøter for verneombud: Hovedverneombudene arrangerer nettverksmøter ca. en gang i måneden for alle verneombudene i området.
  • Verneombudssamlinger: Universitetets hovedverneombud arranger samlinger for alle verneombudene 2-3 ganger årlig
  • Kompetansedag: Universitetets hovedverneombud arrangerer årlig en kompetansedag for alle verneombud og varaer, i samarbeid med Arbeidsmiljøsenteret.

Eksterne kurstilbud: Det kan også være lurt å holde seg orientert om kurs som tilbys eksternt.

3.2. Fagmiljø og informasjonskilder

Som verneombud skal du ha kunnskap om krav til arbeidsmiljø i lov og forskrift, og du skal kjenne til UiBs HMS-retningslinjer. I mange saker vil du også ha behov for å innhente og sjekke lovkrav, prosedyrer, retningslinjer osv. Det finnes en rekke informasjonskilder som er nyttige når du trenger referanser og hjemmel for å kreve f.eks. tiltak som arbeidsgiver må iverksette.

Hva er HMS-ressursene ved UiB? 

  • Nettverksmøter i vernetjenesten
  • Bedriftshelsetjenesten
  • HMS-seksjonen
  • HR-avdelingen
  • Eiendomsavdelingen
  • Arbeidsmiljøutvalget

Hovedverneombudet

Du kan alltid søke råd hos hovedverneombudet for det området du hører til og hos universitetets hovedverneombud.

Ressurser på nettet

Noen særlige viktige nøkkeldokumenter for verneombud:

www.uib.no

 

Andre eksterne kilder:

Relevante lover og forskrifter